Privacy policy

Christelijke muziekvereniging “De Harmonie” (hierna te noemen De Harmonie) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bekijk hier het volledige document